I N F O R M A C J A
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych sprawach.

Komentowanie zamknięte.