Uchwała Nr 1/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej z tytułu zużycia gazu. Uchwała Nr 2/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w … Czytaj dalej