Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marian Zbyrowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jarosław Ustjanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Teresa Wrublewska

Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Irena Herman

Członek Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej
Bernadeta Rurka

Członek Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej
Jerzy Szóstek

Członek Rady Nadzorczej
Janina Trachniewicz