Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pewność”
ul. Grudziądzka 8A
11-040 Dobre Miasto

REGON:  000487730
NIP:  7390102521
KRS:  0000139137
E-mail: pewnosc.sm@wp.pl
Strona: www.smpewnosc.pl

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej czynne od poniedziałku do piątku
we wtorki od godz. 7:00 do 16:00
pozostałe dni od godz.  7:00 do 15:00

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów
we wtorki od godz. 15:00 do 16:00

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów
w ostatni wtorek m-ca od godz. 15:00 do 16:00

Telefony kontaktowe:
89 615 37 12 (fax) – Sekretariat Prezesa Zarządu
89 616 28 11 – Zastępca Prezesa Zarządu – Główna Księgowa
89 615 37 10 – Dział Księgowości
89 616 11 84 – Dział Techniczny