Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu
Jarosław Wolak

Zastępca Prezesa Zarządu
Danuta Borek

Członek Zarządu
Astryda Chmarycz