I N F O R M A C J A Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych … Czytaj dalej