O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że w dniu 26.09.2018 r. (środa) zostanie uruchomione ciepło w budynkach Sp-ni. W związku                  z powyższym zwraca się do Mieszkańców z … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 28.06.2018 r. Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni: Sprawozdanie z przebiegu prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej … Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy, Pan Burmistrz zachęca Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym                 pn „Zielona Ławeczka” Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego komunikatu. … Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy, Pan Burmistrz kieruje prośbę o zapoznanie się i wniesienie ewentualnych uwag do projektu Programu Profilaktycznego „DOBRE MIASTO-BEZPIECZNE MIASTO” … Czytaj dalej