O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W “Pewność” informuje, że w dniu 21.09.2021 r. zostanie uruchomione centralne ogrzewanie, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o ustawienie zaworów termostatycznych na … Czytaj dalej

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 30 czerwca 2021 r. Walnym Zgromadzeniem Członków SM L-W “Pewność: Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pewność” w Dobrym Mieście za rok 2020.Sprawozdanie Zarządu za rok … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że w dniu 04.06.2021 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Awarie należy zgłaszać na numer telefonu 693 962 514, 693 120 091, 693 120 070 … Czytaj dalej

U W A G A W związku z zagrożeniem koronawirusem z dniem 18.08.2020 r. do odwołania prosimy o nawiązywanie kontaktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową L-W “Pewność” w Dobrym Mieście wykorzystując przede wszystkim zdalne formy komunikacji tj: przez pocztędrogą mailową na adres … Czytaj dalej