O G Ł O S Z E N I E Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobry Mieście informuje że, w dniu 21.06.2019 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Awarie należy zgłaszać na nr. tel. 693 120 070, 693 120 … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I EPrezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że z powodu upałów, od dnia 12.06.2019 r. do odwołania, biuro Spółdzielni będzie czynne do godz. 14.00 … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 13 czerwca 2019 r. Walny Zgromadzeniem Członków:1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej L-W “Pewność” w Dobrym … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że w dniu 02.05.2019 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Awarie należy zgłaszać na nr tel. 693 120 070, 693 120 … Czytaj dalej

U W A G A !!! Docierają do nas informacje o nachodzeniu naszych mieszkańców przez firmy oferujące sprzedaż energii elektrycznej na korzystnych warunkach, w związku z tym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W “Pewność” przestrzega Państwa przed podpisywaniem wszelkich umów związanych ze … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 28.06.2018 r. Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni: Sprawozdanie z przebiegu prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej … Czytaj dalej