O G Ł O S Z E N I E Przedstawiamy Państwu do zapoznania się dokumenty sprawozdawcze za 2016 rok na mające odbyć się w dniu 28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Rachunek … Czytaj dalej

Uchwała Nr 1/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej z tytułu zużycia gazu. Uchwała Nr 2/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w … Czytaj dalej

I N F O R M A C J A Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Poniżej przedstawiamy Państwu Zarządzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w sprawie obowiązku zgłaszania montażu sieci internetowej i telewizji kablowej. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 05.05.2016 r. … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że posiada do wynajęcia lokal przy ulicy Grudziądzkiej 9 o powierzchni 24,48 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dodatkowe informacje można … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście przypomina, że zgodnie z § 13 pkt. 4 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH … Czytaj dalej