O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście przypomina, że zgodnie z § 13 pkt. 4 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH … Czytaj dalej