Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 30 czerwca 2021 r. Walnym Zgromadzeniem Członków SM L-W “Pewność: Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pewność” w Dobrym Mieście za rok 2020.Sprawozdanie Zarządu za rok … Czytaj dalej