O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że posiada do wynajęcia lokal przy ulicy Grudziądzkiej 9 o powierzchni 24,48 m²
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 89 615-37-12.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście przypomina, że zgodnie z § 13 pkt. 4 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

– klatki schodowe;

– korytarze;

– pralnie;

– suszarnie;

– wózkarnie;

– strychy;

– piwnice.

Informujemy również, że obecnie za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych grozi mandat w wysokości 500 zł. Organami uprawnionymi do egzekwowania powyższych przepisów są: policja, straż miejska i Inspekcja Sanitarna.