ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ L-W “PEWNOŚĆ” W DOBRYM MIEŚCIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĄ ŚMIECI, W DNIU 03.08.2017 R. ZOSTAŁY ZAMONTOWANE W BOKSACH ŚMIETNIKOWYCH KAMERY Z REJESTRATOREM, W CELU MONITOROWANIA SEGREGACJI ŚMIECI.                                                                                    ZARZĄD                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej                                                              … Czytaj dalej

Od soboty, 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. … Czytaj dalej

PAPIER – POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: Wrzucamy: – opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą). – katalogi, ulotki, prospekty, – gazety i czasopisma,- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, – zeszyty i książki, – papier pakowy, – torby i worki … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Przedstawiamy Państwu do zapoznania się dokumenty sprawozdawcze za 2016 rok na mające odbyć się w dniu 28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Rachunek … Czytaj dalej

Uchwała Nr 1/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej z tytułu zużycia gazu. Uchwała Nr 2/CZ/2016 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 30.12.2016 r. w … Czytaj dalej

I N F O R M A C J A Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych … Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Poniżej przedstawiamy Państwu Zarządzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej L-W “Pewność” w sprawie obowiązku zgłaszania montażu sieci internetowej i telewizji kablowej. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 05.05.2016 r. … Czytaj dalej