O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że posiada do wynajęcia lokal przy ulicy Grudziądzkiej 9 o powierzchni 24,48 m²
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 89 615-37-12.

Komentowanie zamknięte.